Vilkår og betingelser

Lylls vilkår og betingelser

Introduksjon

Lyll forholder seg til salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres i hovedsak av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning av de lovfestede rettighetene, men angir partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelser

Avtalen består av disse salgsvilkårene, informasjon gitt i betalingsløsningen og eventuelle særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell konflikt mellom opplysningene har det som er særskilt avtalt mellom partene forrang, så lenge det ikke er i strid med ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil også bli supplert med relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom bedriftskunder.

Salgs- og leveringsbetingelser

Selger kan kreve betaling for annonsen fra det tidspunkt kjøper godkjenner og publiserer annonsen.
Betaling skjer med kredittkort eller debetkort, og Selger reserverer kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet belastes samme dag som annonsen publiseres.
Oppgitt pris er foreløpig den totale prisen kjøper må betale. Denne prisen inkluderer alle skatter og tilleggskostnader.
Levering har skjedd når kjøpers annonse publiseres digitalt og kjører på valgt nyhetsside.

Prosedyrer for retur av varer

Dersom kjøper kansellerer aktive annonser, refunderer selger det annonseringsbudsjettet som ikke er brukt. Annonsebudsjett som allerede er brukt til å kjøpe annonsevisninger, refunderes ikke.

Personlig informasjon

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøper samtykker i noe annet, kan selger i tråd med personopplysningsloven kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendige for at selger skal kunne oppfylle forpliktelsene etter avtalen. Kjøpers personopplysninger vil kun bli utlevert til andre dersom det er nødvendig for selger å fullføre avtalen med kjøper, eller i lovpålagte tilfeller.

Kortinformasjon

Lyll bruker Nets som betalingsleverandør. Nets håndterer betalings- og kredittkortinformasjon.

Retningslinjer for annonsering

Innholdsretningslinjer

Alle annonsører som bruker Lyll-plattformen er pålagt å oppfylle og følge Lyll-annonsørretningslinjene nedenfor (heretter kalt "Retningslinjer"). Disse retningslinjene gjelder for alle typer annonsering, inkludert men ikke begrenset til display, mobil, native og video. Manglende overholdelse av retningslinjene kan resultere i suspensjon eller til og med stenging/avslutning av alle Lyll-kontoer som drives av annonsøren når som helst og uten forvarsel.


Lyll forbeholder seg retten til å oppdatere disse retningslinjene når som helst. Hvis en oppdatering inkluderer vesentlige endringer, skal Lyll gi skriftlig forhåndsvarsel om en slik oppdatering og deretter trer oppdateringen i kraft.

Forbudt innhold og praksis

Annonsøren har forbud mot å laste opp eller publisere annonser som inneholder, viser, promoterer, inkluderer eller er direkte eller indirekte assosiert med noe av følgende forbudte innhold:

 • Upassende, diskriminerende eller støtende innhold, innhold som fremmer hat eller diskriminering av noe slag;
 • Innhold eller materiale som er knyttet til bestemte religioner eller spiritualitet, eller som fremmer overlegenhet til en spesifikk rase/etnisk gruppe, nasjonal opprinnelse, farge, religion, kjønn, seksuell legning, språk, status som veteran eller annen juridisk beskyttet status;
 • Seksuelt innhold, nakenhet, pornografi eller andre typer voksent innhold;
 • Tobakk eller avbildninger av tobakk og tobakkstilbehør inkludert, men ikke begrenset til, elektroniske røykeutstyr, ulovlig bruk av narkotika eller stoffutstyr;
 • Våpen, våpentilbehør, skytevåpen og ammunisjon;
 • Provoserende bilder, sjokkerende innhold; grafisk eller eksplisitt vold;
 • Ulovlig innhold, inkludert, men ikke begrenset til, "hvordan"-informasjon om bombeproduksjon, låseplukking og lignende emner;
 • Opphavsrettsbeskyttet innhold, ulovlige fildelings- eller torrentsider eller annet innhold som krenker eller krenker tredjeparts immaterielle rettigheter;
 • Forfalskede varer;
 • Spionprogrammer, skadelig programvare, adware-innhold, ulovlig hacking eller annet materiale som er ment å skade eller gjøre ubrukelig programvare eller maskinvare;
 • Innhold av trakassering, mobbing eller trusler;
 • Innhold som fremmer kompensasjon til brukere for å klikke eller søke på nettsteder (dvs. "betal for å surfe"-programmer);
 • Innhold eller materiale med injurierende, villedende, villedende eller urealistiske påstander;
 • Fremme aktiviteter generelt forstått som internettmisbruk, inkludert, men ikke begrenset til, sending av uønsket bulk e-post;
 • Innhold eller materiale som fremmer eller inneholder lenker som er nedsettende for Lyll eller Lylls partnere;
 • Personlige nettsider, GRATIS vertsbaserte sider (Geocities, Xoom, Tripod, Talk City, etc.), tomme sider uten innhold, eller sider som kun inneholder reklame;
 • Innhold eller materiale rettet mot barn under 16 år eller brukere som er kjent for å være under 16 år;
 • Alt annet innhold som er ulovlig, fremmer ulovlig aktivitet eller krenker andres juridiske rettigheter.

Begrenset innhold

Annonsøren kan få lov til å laste opp og publisere annonser via Lyll-plattformen som viser, promoterer eller inkluderer følgende begrensede innholdskategorier, forutsatt at (i) Lylls skriftlige forhåndssamtykke ble innhentet, og (ii) Annonsøren har passende kontroller for å sikre at slikt innhold overholder alle gjeldende lover, regler og forskrifter i landet og jurisdiksjonen der annonsøren opererer og målgruppen den retter seg mot:

 • Alkoholrelatert innhold;
 • Gambling eller nettkasinoer (hvis ekte valuta er involvert eller hvis det er mulighet til å ta ut penger);
 • Lotterier;
 • Farmasøytiske eller helseprodukter og -tjenester, inkludert reseptbelagte medisiner;
 • Finansielle tjenester;
 • Politisk kampanjeinnhold;
 • Innhold eller materiale rettet mot barn under 16 år eller brukere som er kjent for å være under 16 år;

Innholdseierskap eller autorisasjon

En annonsør som publiserer annonser eller annet innhold på Lylls plattform må enten (i) eie den digitale eiendommen; eller (ii) ha autorisasjonen, som kan omfatte et kontraktsforhold med eieren av de digitale eiendommene til å gjøre dette;

Oppdateringer

Personvernerklæringen er oppdatert og gjeldende fra: 25. september 2023

Logo bruk

Vi forbeholder retten til å bruke selskapets logo på nettsiden for lyll. Om du ønsker at vi ikke bruker logoen så ta kontakt med oss.